Cari
  • PengurusanH

Pengenalan Harta Pusaka

Kemaskini: Sep 27Pengertian Harta Pusaka


Harta pusaka bermaksud harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan boleh diwarisi ahli keluarganya serta yang lain.


Harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati terdiri daripada harta alih dan harta tidak alih .Apakah yang dimaksudkan dengan harta alih dan harta tidak alih?


Harta Alih – harta yang boleh dipindah atau diubah dari tempat asalnya seperti wang tunai, akaun simpanan bank, saham, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), insurans, peralatan rumah, barang kemas dan sebagainya.


Harta Tak Alih – harta yang tidak boleh dipindah dan diubah dari tempat asalnya seperti tanah, rumah, dan bangunanAdakah semua harta peninggalan simati menjadi harta pusaka?


Harta peninggalan simati yang menjadi harta pusaka termasuk :


- diperolehi sewaktu hidup seperti hasil jual beli, mendapat pusaka, melalui hibah, hadiah, sedekah dan melalui wasiat.

- Sewaan yang belum dijelaskan kepada si mati

- Hutang kepada si mati yang di jelaskan selepas kematian

- Dividen /faedah yang terbit daripada harta si mati

- Barang atau nilaian yang terbit dari usaha si mati semasa hayatnya.


Harta peninggalan simati yang tidak termasuk menjadi harta pusaka :


- Harta yang telah diberi, dijual, diwakafkan dan yang dipegang amanah oleh si mati kepada seseorang semasa hayatnya

- Khairat kematian

- Pemberian oleh orang-orang yang menziarahi kematian

- Pencen atau SOCSO

- Harta yang dipinjam

Siaran Terkini

Lihat Semua

Anak Angkat : Adakah Mewarisi Harta Pusaka ?

Maksud Anak Angkat Anak angkat bermaksud anak orang lain yang dijaga dan dipelihara seperti anak sendiri. Anak angkat kebiasaannya diambil oleh pasangan yang tidak mempunyai anak bagi memenuhi dan men

PENGURUSAN HARTA merupakan perniagaan tempatan yang berfokuskan menyelesaikan pelbagai masalah berkaitan harta pusaka dengan segera. Kami membantu menyelesaikan apa jua masalah harta pusaka samada yang ringkas, rumit atau telah lama tertangguh.

Hubungi Kami Dengan Segera Untuk Sebarang Pertanyaan Atau Ingin Temujanji : -

No.17 Tingkat 1,

Jalan Tunku Putra,

Taman Cenderawasih,

09000 Kulim, Kedah.

012 - 485 7170

KAMI SEDIA MEMBANTU ANDA

MUDAH

LENGKAP

SEGERA

© 2018 by PENGURUSAN HARTA  All Rights Reserved